עמוד:73

מה למדנו על מרובעים ? מקבילית : מרובע שיש לו שני זוגות של צלעות המקבילות זו לזו . » יש לה סימטרייה סיבובית . » יש לה שני זוגות של צלעות נגדיות השוות זו לזו . » יש לה שני זוגות של זוויות נגדיות השוות זו לזו . » האלכסונים שלה חוצים זה את זה . מלבן : מרובע שכל הזוויות שלו ישרות . » יש לו שני זוגות של צלעות המקבילות זו לזו ולכן הוא מקבילית . » יש לו סימטרייה סיבובית . » יש לו שני זוגות של צלעות נגדיות השוות זו לזו . » האלכסונים שלו חוצים זה את זה ושווים זה לזה . מעוין : מרובע שכל צלעותיו שוות באורכן . » יש לו שני זוגות של צלעות המקבילות זו לזו ולכן הוא מקבילית . » יש לו שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות השוות זו לזו ולכן הוא דלתון . » יש לו סימטרייה סיבובית . » יש לו שני זוגות של זוויות נגדיות השוות זו לזו . » האלכסונים שלו חוצים זה את זה ומאונכים זה לזה . » כל אחד מהאלכסונים שלו הוא קו סימטרייה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר