עמוד:72

בדקו את עצמכם . 5 סמנו את כל התכונות המתאימות לכל סוג של מרובע . לפי הצורך , סרטטו את האלכסונים במרובעים שלמטה ובדקו . א בכל מקבילית האלכסונים חוצים זה את זה . האלכסונים שווים זה לזה . האלכסונים מאונכים זה לזה . ב בכל מלבן האלכסונים חוצים זה את זה . האלכסונים שווים זה לזה . האלכסונים מאונכים זה לזה . ג בכל ריבוע האלכסונים חוצים זה את זה . האלכסונים שווים זה לזה . האלכסונים מאונכים זה לזה . ד בכל מעוין האלכסונים חוצים זה את זה . האלכסונים שווים זה לזה . האלכסונים מאונכים זה לזה . בדיקה האם סימנתם שמונה אפשרויות בסך הכול ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר