עמוד:71

בדקו את עצמכם . 3 לפניכם מרובעים . » לאילו מהמרובעים יש רק אלכסון אחד שהוא קו סימטרייה ? » לאילו מהמרובעים יש שני אלכסונים שהם קווי סימטרייה ? , » לאילו מהמרובעים יש סימטרייה סיבובית ? , , , » אילו מהמרובעים הם דלתונים ? , , » לאילו מהמרובעים יש שני זוגות של זוויות נגדיות השוות זו לזו ? , , , » השתמשו במד הזווית ומדדו את גודלי הזוויות במרובעים המבוקשים . כתבואותם . הזוויותבמרובעא : , , , הזוויותבמרובעב : , , , בדיקה האם סכום הזוויות בכל אחד מהמרובעים הוא ? 360

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר