עמוד:66

ח בונים מרובעים ממשולשים . 1 קחו ארבעה משולשים כאלה מחוברת האביזרים ( עמוד 3 ) ובנו מכל הארבעה את המצולע המבוקש בכל סעיף . סרטטו ציור סכמטי שלו . שני הצדדים של כל משולש צבועים בצבעים שונים , ומותר להשתמש באיזה צד שרוצים . משולש א . מלבן שאינו ריבוע דוגמה ב . ריבוע ג . מקבילית שאינה מלבן ד . טרפז

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר