עמוד:59

ז אלכסונים של מרובעים קטעים חוצים עם המורה נדב וענבר סרטטו כל אחד קטע כחול וקטע אדום . נדב בסרטוט שלי הקטע האדום חוצה את הקטע הכחול . ענבר בסרטוט שלי שני הקטעים חוצים זה את זה . . 1 בכל סעיף סמנו ✔ אם המשפט נכון ו x אם המשפט אינו נכון . השתמשו בסרגל . א הקטע הכחול חוצה את הקטע האדום . הקטע האדום חוצה את הקטע הכחול . ב הקטע הכחול חוצה את הקטע האדום . הקטע האדום חוצה את הקטע הכחול . ג הקטע הכחול חוצה את הקטע האדום . הקטע האדום חוצה את הקטע הכחול . ד הקטע הכחול חוצה את הקטע האדום . הקטע האדום חוצה את הקטע הכחול . בדיקה האם מצאתם שבסעיף אחד שני הקטעים חוצים זה את זה ובסעיף אחר שום קטע אינו חוצה את האחר ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר