עמוד:55

. 2 בכל סעיף סרטטו קטע שיחלק את המצולע לפי המבוקש . דוגמה טרפז ומשולש קהה זווית : א שני משולשים שווי שוקיים : ב משולש שווה שוקיים ומשולש ישר זווית : ג משולש ישר זווית וטרפז : ד משולש ומעוין : ה שני טרפזים : ו מקבילית ומשולש ישר זווית : ז דלתון ומשולש שווה שוקיים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר