עמוד:45

עם המורה . 16 לפניכם סרטוט של אוסף המרובעים . כל המקביליות מוקפות יחד . א . הקיפו יחד את כל המעוינים בצבע אדום וכתבו כותרת : מעוינים . ב . הקיפו יחד את כל המלבנים בצבע כחול וכתבו כותרת : מלבנים . ג . התבוננו בסרטוט וכתבו את מספרי המרובעים המתאימים . > אילו מהמרובעים אינם מקביליות ? , , , , , > איזה מהמרובעים הוא גם מקבילית , גם מלבן וגם מעוין ? לאיזה עוד סוג הוא שייך ? > אילו מהמקביליות אינן מלבנים ? , , , > אילו מהמקביליות אינן מעוינים ? , , , > אילו מהמקביליות אינן מלבנים ואינן מעוינים ? ,

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר