עמוד:36

ריבועים . 5 באוסף המרובעים שבעמוד 31 יש ריבוע אחד . מצאו אותו וכתבו עליו בעיפרון " ריבוע " באותיות קטנות . אבל כבר כתבנו שמות אחרים על הריבוע ! ינאי דיון לאילו סוגים נוספים של מרובעים הריבוע שייך ? . 6 סמנו ✔ במקומות המתאימים . מה למדנו על ריבועים ? הריבועים בחלק מהריבועים בשום ריבוע יש שני זוגות של צלעות המקבילות זו לזו יש שני זוגות של צלעות נגדיות השוות זו לזו כל הצלעות שוות באורכן יש שני זוגות של זוויות נגדיות השוות זו לזו כל הזוויות ישרות יש סימטרייה סיבובית יש זוג אחד בלבד של צלעות נגדיות המקבילות זו לזו . 7 התבוננו באוסף המרובעים שבעמוד . 31 לכל המקביליות יש סימטרייה סיבובית . מה מייחד את הריבוע מיתר המקביליות ? השלימו : א . למקבילית שאינה ריבוע יש סימטרייה סיבובית מדרגה ב . לריבוע יש סימטרייה סיבובית מדרגה מרובע שכל זוויותיו ישרות וכל צלעותיו שוות באורכן נקרא ריבוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר