עמוד:35

מעוינים . 3 באוסף המרובעים שבעמוד 31 יש שלושה מעוינים . מצאו אותם וכתבו בעיפרון על כל אחד מהם " מעוין " באותיות קטנות . אבל כבר כתבנו שם אחר על כל המעוינים ! ינאי דיון לאיזה סוג נוסף של מרובעים כל המעוינים שייכים ? . 4 סמנו ✔ במקומות המתאימים בטבלה . מה למדנו על מעוינים ? המעוינים בחלק מהמעוינים בשום מעוין יש שני זוגות של צלעות המקבילות זו לזו יש שני זוגות של צלעות נגדיות השוות זו לזו כל הצלעות שוות באורכן יש שני זוגות של זוויות נגדיות השוות זו לזו כל הזוויות ישרות יש סימטרייה סיבובית יש זוג אחד בלבד של צלעות נגדיות המקבילות זו לזו מרובע שכל צלעותיו שוות באורכן נקרא מעוין .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר