עמוד:34

ד מקביליות מיוחדות : מלבנים , ריבועים ומעוינים מלבנים . 1 באוסף המרובעים שבעמוד 31 יש שלושה מלבנים . מצאו אותם וכתבו בעיפרון על כל אחד מהם " מלבן " באותיות קטנות . אבל כבר כתבנו שם אחר על כל המלבנים ! ינאי דיון לאיזה סוג נוסף של מרובעים כל המלבנים שייכים ? . 2 סמנו ✔ במקומות המתאימים בטבלה . מה למדנו על מלבנים ? המלבנים בחלק מהמלבנים בשום מלבן יש שני זוגות של צלעות המקבילות זו לזו יש שני זוגות של צלעות נגדיות השוות זו לזו כל הצלעות שוות באורכן יש שני זוגות של זוויות נגדיות השוות זו לזו כל הזוויות ישרות יש סימטרייה סיבובית יש זוג אחד בלבד של צלעות נגדיות המקבילות זו לזו מרובע שכל זוויותיו ישרות נקרא מלבן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר