עמוד:30

. 2 מעיין מסרטטת מרובעים שונים בעזרת סרגלי המקבילים כך : 1 היא מסרטטת זוג קטעים מקבילים בעזרת אחד הסרגלים : 2 היא מסרטטת זוג קטעים מקבילים נוסף בעזרת הסרגל האחר : 3 זה המרובע שהתקבל : פעילות לכל הכיתה . 3 א . סרטטו במחברת מרובעים שונים בעזרת סרגלי המקבילים בשיטה של מעיין . ב . מה המשותף לכל המרובעים המסורטטים בדרך הזאת ? עם המורה . 4 באוסף המרובעים שבעמוד הבא יש שבע מקביליות . מצאו אותן וכתבו בעיפרון על כל אחת מהן " מקבילית " באותיות קטנות . דיון האם אתם מכירים שמות נוספים לחלק מהמקביליות שמצאתם ? אם כן , אילו שמות ? . 5 בדקו לאילו מהמרובעים מאוסף המרובעים יש סימטרייה סיבובית . כתבו לידם " סס" ואת דרגת הסיבוב שלהם . היעזרו בשקף המרובעים שבחוברת האביזרים ( עמוד . ( 7 דיון מה משותף לכל המרובעים שיש להם סימטרייה סיבובית ? מרובע שיש לו שני זוגות של צלעות מקבילות נקרא מקבילית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר