עמוד:28

. 6 בכל סעיף מתחו קווים בין הנקודות והשלימו את סרטוט המרובע לפי המבוקש . א מרובע שיש לו זוג אחד של צלעות מקבילות : ב מרובע שיש לו זוג אחד של צלעות נגדיות שוות באורכן : ג מרובע שיש לו זוג אחד של צלעות סמוכות שוות באורכן : ד מרובע שאין לו צלעות שוות באורכן : חידות מספרים בכל סעיף רק אחת מהתוצאות מתאימה לתרגיל . הקיפו אותה בלי לחשב . א ב 3 × 4 × 6 × 7 × 8 = 4 , 230 5 , 024 4 , 032 5 , 030 הסבירו : 3 × 4 × 5 × 6 × 7 = 2 , 520 2 , 525 1 , 425 1 , 434 הסבירו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר