עמוד:27

. 5 כל אחד מהילדים סרטט מרובע על רשת נקודות . כתבו ליד כל מרובע את שם הילד שסרטט אותו . במרובע שלי יש זוג זוויות ישרות ואין בו צלעות שוות באורכן . אלון במרובע שלי יש זוג צלעות סמוכות שוות באורכן ושתי זוויות ישרות . שחר במרובע שלי יש רק זוג אחד של צלעות מקבילות וזוג אחר של צלעות נגדיות שוות באורכן . לביא במרובע שלי יש שני זוגות של צלעות מקבילות . דני במרובע שלי יש זוג צלעות סמוכות שוות באורכן וזווית ישרה אחת . דניאל כפעילות מקדימה מומלץ לסרטט על רשת הנקודות ריבוע המחבר ארבע נקודות סמוכות ולהיווכח שהאלכסון של הריבוע הזה ארוך מצלעו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר