עמוד:10

סימטרייה סיבובית של מצולעים . 7 לאילו מהמצולעים האלה יש סימטרייה סיבובית ? הקיפו אותם . היעזרו בשקף " מצולעים . " 1 הניחו על כל מצולע את השקף שלו וסובבו אותו . כתבו על כל מצולע שהקפתם את דרגת הסימטרייה הסיבובית שלו . בדיקה האם מצאתם שלושה מצולעים שיש להם סימטרייה סיבובית ודרגות הסיבוב שלהם הן 2 , 2 ו ? 6 דיון האם בכל מצולע שיש לו סימטרייה סיבובית יש צלעות שוות באורכן וזוויות שוות בגודלן ? אם כן , מדוע ? צורה המכסה את עצמה יותר מפעם אחת במהלך סיבוב שלם סביב נקודה מסוימת היא צורה שיש לה סימטרייה סיבובית . הנקודה שמסובבים סביבה את הצורה היא מרכז הסימטרייה . צורה המכסה את עצמה רק כשהיא משלימה סיבוב שלם היא צורה שאין לה סימטרייה סיבובית . דוגמה לצורה שיש לה סימטרייה סיבובית : דוגמה לצורה שאין לה סימטרייה סיבובית : הצורה הזאת מכסה את עצמה רק כשמשלימים סיבוב שלם , ולכן דרגת הסיבוב שלה היא . 1 הצורה הזאת מכסה את עצמה 3 פעמים במהלך סיבוב שלם סביב הנקודה האדומה , ולכן דרגת הסיבוב שלה היא . 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר