עמוד:7

אלכסונים . 3 » סרטטו בכל מצולע את כל האלכסונים היוצאים מהקודקוד המודגש . השתמשו בסרגל . דוגמה מה הקשר בין מספר האלכסונים שסרטטתם בכל סעיף ובין מספר הקודקודים במצולע ? » באילו מהסעיפים אחד האלכסונים שסרטטתם הוא גם קו סימטרייה ? , הדגישו את האלכסונים האלה . » נסו להסביר : מדוע בשני המצולעים האחרים אין אלכסון שהוא גם קו סימטרייה ? אלכסון במצולע הוא קטע המחבר שני קודקודים שאינם על אותה צלע . שימו לב , אלכסון של מצולע לא תמיד נמצא כולו בתוך המצולע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר