עמוד:5

יחידה : 7 טובים השניים 127 סוגים של חברים | שיחה 128 למה אנחנו צריכים חברים ? | מאמר 129 כמעט אותו דבר | מונולוג 130 מילות זהות | קופסה לשונית 130 לא אותה התמונה | תרגיל 131 מילות זהות | תרגול מתוקשב 131 איזה מין חבר ? | שיחות 132 חבר שלם | שיר זמר 134 משחקים עם חברים ומקרבים את השלום ? | כתבה 136 משפטי שייכות בעתיד | קופסה לשונית 139 יהיה לנו בית חדש ! | תרגיל 139 משפטי שייכות בעתיד | תרגול מתוקשב 139 דוד ושאול | שיר זמר 140 מעשה בחברים טובים | סיפור עם 143 בניין התפעל - גזרת השלמים | קופסה לשונית 146 רוצים להתאמן ? | תרגיל 146 בניין התפעל - גזרת השלמים | תרגול מתוקשב 147 הסיפור של איליה ספקטור | סרט 147 טובים השניים | פסוקים מן התנ " ך 148 פתגמים חכמים על חברות | מאמר לעבודה עצמית 148 תכירו בבקשה | שיחת יום - יום 150 המילים של יחידה 151 | 7 המילים של יחידה | 7 תרגול מתוקשב 151 עכשיו אנחנו יכולים ... 152 יחידה : 8 ללמוד וללמד 153 מה השתנה ? | שיחה 154 מותר / אסור + ל - ... + שם פועל | קופסה לשונית 156 מותר לנו ואסור להם ? | תרגיל 156 מותר / אסור + ל - ... + שם פועל | תרגול מתוקשב 156 הצריך הזה | שיר זמר 157 משפט אימפרסונלי : צריך + שם פועל | קופסה לשונית 158 על שני מורים | תרגיל 158 משפט אימפרסונלי : צריך + שם פועל | תרגול מתוקשב 159 איך ללמוד לבחינה ? | שיחה 160 כדאי + ל - ... + שם פועל | קופסה לשונית 162 סקר : מה כדאי להם לעשות כשהם לומדים שפה חדשה ? | תרגיל 162 כדאי + ל - ... + שם פועל | תרגול מתוקשב 163 ללמוד בבית ? | מאמר 164 איך זה ללמוד בבית ? | שיחה לעבודה עצמית 165 בניין נפעל – גזרת השלמים | קופסה לשונית 166 עכשיו נזכרים ? | תרגיל 166 בניין נפעל – גזרת השלמים | תרגול מתוקשב 166 לחגוג את הכישלון | מאמר 167 היה לי מורה | שיר ספר 168 מתי אני אספיק ? | שיר ספר לעבודה עצמית 168 איך לא נעשיתי כנר מפורסם | סיפור 169 כבר מאוחר בערב | יומן 172 שיעורי נגינה | שיחת יום - יום 174 המילים של יחידה 175 | 8 המילים של יחידה | 8 תרגול מתוקשב 175 עכשיו אנחנו יכולים ... 176 מילון 177

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר