עמוד:3

תוכן העניינים יחידה : 1 צורה וצבע 7 משחקים בצבע | שיחה 8 אני לא יודעת מה ללבוש ... | שיחה לעבודה עצמית 8 באיזו צורה ? | בעיה בגיאומטרייה 9 צבעים וצורות | קופסה לשונית 10 מה לא מתאים לקבוצה ? | תרגיל 11 צבעים וצורות | תרגול מתוקשב 11 הסיפור על האיש הירוק | סיפור 12 היופי שבצבעים | סיפור עם 13 משפטים שמניים בהווה | קופסה לשונית 14 מציור למילים | תרגיל 15 משפטים שמניים בהווה | תרגול מתוקשב 15 העולם שטוח או עגול ? | מאמר 16 העץ הוא גבוה | שיר זמר 17 אפקט סטרופ | מאמר 18 צבע בטבע | מאמר 19 שיעור בצבעים ובצורות | סרט 20 בשוק | שיחת יום - יום 20 המילים של יחידה 21 | 1 המילים של יחידה | 1 תרגול מתוקשב 21 עכשיו אנחנו יכולים ... 22 יחידה : 2 סמלים בעולם היהודי 23 של מי הטלית ? | שיחה 24 שניים אוחזין בטלית | משנה 25 " שנות טובות " – פעם והיום | מאמר 26 משפטים שמניים בעבר | קופסה לשונית 28 שקל חדש | תרגיל 28 משפטים שמניים בעבר | תרגול מתוקשב 29 סמל מדינת ישראל : מנורה וענפי זית | מאמר 30 מנורה וענפי זית | סיפור 31 מגן דוד – צורה וצבע | מאמר 32 הרמב " ם | הסכת ( פודקאסט ) 34 בניין פעל ( עתיד : אפעול ) - גזרת השלמים | קופסה לשונית 35 פעלים כמו " לשמור " | תרגיל 36 בניין פעל ( עתיד : אפעול ) - גזרת השלמים | תרגול מתוקשב 36 אני יהודי | שיר זמר 37 ירושלים מרכז העולם | מאמר 38 על ירושלים שלי | שיר ספר 39 ביקור במוזיאון העם היהודי | שיחת יום - יום 42 המילים של יחידה 43 | 2 המילים של יחידה | 2 תרגול מתוקשב 43 עכשיו אנחנו יכולים ... 44 יחידה : 3 מזג האוויר ואנחנו 45 על קיץ ועל חורף אפשר להתווכח | שיחה 46 חםםםםם | מאמר 47 בית " ירוק " | תרגיל 48 משפטים סתמיים | קופסה לשונית 50 משפטים שאומרים בקיץ ובחורף | תרגיל 50 משפטים סתמיים | תרגול מתוקשב 50 בלילות הקיץ החמים | שיר זמר 51 הטיול השנתי | שיחה 52 בניין פעל ( עתיד : אפעל ) - גזרת השלמים | קופסה לשונית 54 בניין פעל ( עתיד : אפעול ואפעל ) | קופסה לשונית 55 לא עכשיו , מחר | תרגיל 55 בניין פעל ( עתיד : אפעל ) - גזרת השלמים | תרגול מתוקשב 55 ישראל - תחנה לציפורים | מאמר 56 נמלת הקציר | מאמר לעבודה עצמית 57 חורף | שיר זמר 58 חיים בצל השמש | סרט 59 ישראלים כותבים מחוץ לארץ | אי - מיילים לעבודה עצמית 59 נורא קר בחוץ | שיחת יום - יום 60 המילים של יחידה 61 | 3 המילים של יחידה | 3 תרגול מתוקשב 61 עכשיו אנחנו יכולים ... 62

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר