עמוד:221

סיפור בציורים 2 קראוּ את המשׁ פּ ָ טים בּעמוּדים הבּאים למטה . כּתבוּ כּל מש פּ ָ ט בּבלוֹן המתאים . اقرأوا الجمل في الصفحات التالية . اكتبوا كل جملة في بالون المحادثة المناسب . צבעוּ את הציוּרים . لونوا الرسومات .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר