עמוד:212

2 כּתבוּ משׁ פּ ָ טים על העכבּר ועל האריה . ישׁ משׁ פּ ָ טים שׁמתאימים לשׁניהם . اكتبوا جم لا عن الفأر والأسد . هناك جمل مناسبة لكليهما . הצבע שׁלי צהוֹב - חוּם . ישׁ לי ארבּע רגליים . אני חיה קטנה . הצבע שׁלי אפוֹר . ישׁ לי זנב גדוֹל . אני חיה גדוֹלה . עכ ְב ָר אר ְי ֵה תוֹפ ֵס מ ְשׁ ַח ְר ֵר צוֹח ֵק בּוֹכה 3 השׁלימוּ . أكملوا . עכבּר , למה אתה ? אתה מפחד מהאריה ? בּ וֹכה / צוֹחק קוֹדם האנשׁים את האריה , תוֹפסים / משׁחררים וא ַח ַר כּ ָךְ ה ָע ַכ ְ בּ ָ ר א ֶת ה ָא ַר ְיה . תוֹפס / משׁחרר בּסוֹף הסיפּוּר העכבּר והאריה שׂמח . בּ וֹכה / צוֹחק

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר