עמוד:211

בּוֹק ֶר א ֶח ָד בּ ָ א ִים א ֲנ ָשׁ ִים ר ָע ִים . ה ֵם תוֹפס ִים א ֶת ה ָא ַר ְי ֵה ב ְּ מ ַל ְכּוֹד ֶת . ה ֵם רוֹצים ל ִמ ְכּוֹר א ֶת ה ָא ַר ְי ֵה לק ִר ְק ָס . ה ָא ַר ְי ֵה בּוֹכה . ה ָע ַכ בּ ָ ר שׁוֹמ ֵע ַ א ֶת ה ָא ַר ְי ֵה . הוּא ר ָץ מ ַה ֵר ו ְחוֹת ֵךְ בּ ַ שׁ ִינ ַי ִים שׁ ֶלוֹ א ֶת ה ַמ ַל ְכּוֹד ֶת . הוּא מ ְשׁ ַח ְר ֵר א ֶת ה ָא ַר ְי ֵה . " תוֹד ָה , ח ָב ֵר ק ָט ָן ! " ה ָא ַר ְי ֵה אוֹמ ֵר . " א ַת ָה רוֹא ֶה ? " ה ָע ַכ בּ ָ ר צוֹח ֵק , " גם ק ְט ַנ ִים י ְכוֹל ִים ל ַע ֲזוֹר ל ִגדוֹל ִים . " הם רוֹצים למכּוֹר هم يريدون البيع קרקס سير ك חוֹתךְ يقطع רע سي ئ 1 מתחוּ קו מכּל משׁ פּ ָ ט להמשׁךְ שׁלוֹ . صلوا بخط بين كل جملة وتتمتها . העכבּר בּוֹכה האריה צוֹחק האריה בּוֹכה העכבּר צוֹחק כּי הוּא בּמלכּוֹדת . כּי הוּא מפחד מהאריה . כּי הוּא מ ְשׁ ַח ְר ֵר א ֶת ה ָא ַר ְי ֵה . כּי העכבּר רוֹצה לעזוֹר לוֹ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר