עמוד:210

שׁ עת סי פּ ור ה ָאר ְיה וה ָעכ ְב ָר / מ ָ שׁ ל צוֹה ֳר ַי ִם . ה ָא ַר ְי ֵה י ָשׁ ֵן . פּת ְאוֹם בּ ָ א ע ַכ בּ ָ ר ק ָט ָן . ה ָע ַכ בּ ָ ר ר ָץ ו ְעוֹמ ֵד ע ַל ה ָר ֶג ֶל שׁ ֶל ה ָא ַר ְי ֵה . ה ָא ַר ְי ֵה פּוֹת ֵח ַ א ֶת ה ָע ֵינ ַי ִים . הוּא תוֹפס א ֶת ה ָע ַכ בּ ָ ר . ה ָא ַר ְי ֵה פּוֹת ֵח ַ א ֶת ה ַפּה ה ַגדוֹל שׁ ֶלוֹ . הוּא רוֹצה לא ֱכוֹל א ֶת ה ָע ַכ בּ ָ ר ! ה ָע ַכ בּ ָ ר בּוֹכה : " ס ְל ִיח ָה ! א ֲנ ִי רוֹצה לל ֶכת בּ ְ ב ַק ָשׁ ָה ! בּ ְ יוֹם א ַח ֵר א ֲנ ִי י ָכוֹל ל ַע ֲזוֹר ל ְךָ ! " ה ָא ַר ְי ֵה צוֹח ֵק : " א ַת ָה ע ַכ בּ ָ ר ק ָט ָן ! א ַת ָה י ָכוֹל ל ַע ֲזוֹר ל ִי ?! " ה ָא ַר ְי ֵה מ ְשׁ ַח ְר ֵר א ֶת ה ָע ַכ בּ ָ ר , ו ְה ָע ַכ בּ ָ ר בּוֹר ֵח ַ מ ַה ֵר . אחר آ خر בּוֹרח يهرب

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר