עמוד:206

שרים ביחד שׁוֹב ָבים במיט ָה מילים ולחן : דתיה בּן דוֹר בּ ְ מ ִיט ָה א ַח ַת לֹא כּל כּךְ גדוֹל ָה א ַר ְבּע ָה שׁוֹב ָב ִים ט ְר ָלללל ָה . א ָמ ַר ה ַק ָט ָן : " בּוֹאוּ נ ִת ְג ַל ְג ֵל וּמ ִי שׁ ֶנוֹפל נוֹפל . " ו ְג ִיל ג ִיל גוּל ו ְג ִיל ג ִיל ג ַל ... ו ְהוֹפּ ! שׁוֹב ָב א ֶח ָד נ ָפל . בּ ְ מ ִיט ָה א ַח ַת לֹא כּל כּךְ גדוֹל ָה שׁ ְלוֹשׁ ָה שׁוֹב ָב ִים ט ְר ָלללל ָה . א ָמ ַר ה ַק ָט ָן : " בּוֹאוּ נ ִת ְג ַל ְג ֵל וּמ ִי שׁ ֶנוֹפל נוֹפל . " ו ְג ִיל ג ִיל גוּל ו ְג ִיל ג ִיל ג ַל ... ו ְהוֹפּ ! שׁוֹב ָב א ֶח ָד נ ָפל . דתיה בן דור , " שובבים במיטה " . © כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו " ם . בּ ְ מ ִיט ָה א ַח ַת לֹא כּל כּךְ גדוֹל ָה שׁ ְנ ֵי שׁוֹב ָב ִים ט ְר ָלללל ָה . א ָמ ַר ה ַק ָט ָן : " בּוֹאוּ נ ִת ְג ַל ְג ֵל וּמ ִי שׁ ֶנוֹפל נוֹפל . " ו ְג ִיל ג ִיל גוּל ו ְג ִיל ג ִיל ג ַל ... ו ְהוֹפּ ! שׁוֹב ָב א ֶח ָד נ ָפל . בּ ְ מ ִיט ָה א ַח ַת לֹא כּל כּךְ גדוֹל ָה שׁוֹב ָב א ֶח ָד ט ְר ָל ָל ָל ָל ָה . א ָמ ַר ה ַק ָט ָן : " ל ֵיל מ ְנוּח ָה ל ִי וּל ְכל ה ַמ ִשׁ ְפּח ָה . " ו ְנ ִים נ ִים נוּם ו ְנ ִים נ ִים נ ָם ו ְה ַס ... שׁוֹב ָב א ֶח ָד נ ִר ְד ַם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר