עמוד:203

1 העתיקוּ את המשׁ פּ ָ טים לפי הסדר שׁל הסיפּוּר . انسخوا الجمل حسب ترتيب ورودها في القصة . דניאל שׂם גבינה צהוּבּה בּמלכּוֹדת . דניאל שׂם עגבניוֹת בּמלכּוֹדת . אבּא שׂם מלכּוֹדת לעכבּר . בּבּוֹקר אין עכבּר בּמלכּוֹדת . בּלילה העכבּר אוֹכל ספר . 2 מה לדעתכם קוֹרה בּסוֹף הסיפּוּר ? בּחרוּ . ماذا سيحدث في نهاية القصة حسب رأيكم؟ اختاروا . העכבּר מריח גבינה ולֹא אוֹכל . העכבּר מריח גבינה ונכנס למלכּוֹדת . העכבּר לֹא מריח גבינה ואוֹכל מגבת . העכבּר לֹא בּא לבּית שׁל דליה ודניאל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר