עמוד:198

1 למ ָה ד ָנ ִי ֵאל וד ַלי ָה אוֹמ ְר ִים : " ע ַכבּ ָר ! " ? סמנוּ את כּ ָ ל התשׁוּבוֹת המתאימוֹת . لماذا يقول دانيئيل وداليا : " עכבּר ! "؟ أشيروا إلى جميع الإجابات المناسبة . כּי ה ֵם רוֹא ִים חוֹר בּ ְ קוּפס ַת קוֹר ְנ ְפלק ְס . כּי הם רוֹאים עכבּר . כּי הם רוֹאים חוֹר בּקוּפסת עוּגיוֹת . כּי הם רוֹאים חוֹר בּמגבת . כּי הם שׁוֹמעים עכבּר . 2 למה דניאל ודליה רוֹצים לשׂים מלכּוֹדת ? لماذا يريد دانيئيل وداليا وضع مصيدة؟ כּי הם רוֹצים לתפּוֹס עכבּר . כּי הם רוֹצים לספּר לעכבּר סיפּוּר . כּי הם רוֹצים לשׂחק עם העכבּר . 3 למה עכבּרים בּאים לבתים שׁל אנשׁים ? لماذا تأتي الفئران إلى بيوت النا س ؟ כּי עכבּרים אוֹהבים לראוֹת טלויזיה . כּי בּבתים שׁל אנשׁים ישׁ הרבּה אוֹכל . כּי בּבתים שׁל אנשׁים ישׁ חתוּלים . כּי עכבּרים אוֹהבים לשׂחק עם ילדים . 4 אילוּ חיוֹת ישׁ בּבּית שׁלכם אוֹ ליד הבּית שׁלכם ? أي الحيوانات موجودة في بيتكم أو بجانب بيتكم؟ בּ ַבּ ַ י ִת שׁ ֶל ִי י שׁ / אין ליד הבּית שׁלי י שׁ / אין

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר