עמוד:190

שרים ביחד י ֵ שׁ לי ח ֲב ֵרים שׁלוֹמית כּהן -אסיף ישׁ לי חברים עם ראשׁ והרבּה חברים עם זנב . ישׁ לי חברים מאתמוֹל וחברים רק מעכשׁיו . ישׁ לי חברים פּטפּטנים וכאלה שׁיוֹדעים לשׁתוֹק . ישׁ לי חברים שׁאני אוֹהב אם הם נוֹסעים רחוֹק . ישׁ לי חברים שׁתמיד ישׁנם וחברים שׁכּל הזמן אינם . ישׁ לי חברים שׁל תמיד וחברים שׁל סתם . וישׁ לי חברים שׁ ֶה ֵם בּ ִ ג ְל ָלי . וישׁ לי חברים שׁאני בּגללם . ו ְה ֵם בּ ַ ע ֲד ִי ואני בּעדם . בּיוֹם גשׁם , כּשׁאני מחפּש סימן ה ַלב שׁ ֶלה ֶם הוּא קשׁת בּענן . שלומית כהן - אסיף , " יש לי חברים " , נשיקה בכיס ועוד נשיקה , ספריית פועלים / הקיבוץ המאוחד , © . 2017 כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו " ם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר