עמוד:180

2 כּתבוּ לפי הציוּר . היעזרוּ בּדוּגמה . اكتبوا حسب الرسمة . استعينوا بالمثال . יוֹתר מהר أسر ع יוֹתר רחוֹק أبعد קוֹפץ يقفز קוֹפצת تقفز מי רץ יוֹתר מהר ? שַׁ ח ַר מי קוֹפץ יוֹתר רחוֹק ? מי קוֹפצת יוֹתר גבוֹה ? 3 מה אתם אוֹהבים יוֹתר ? לקרוֹא ספר ל ְשׂ ַח ֵק בּ ַ מ ַח ְשׁ ֵב 4 מה אתם אוֹכלים יוֹתר ? ירקוֹת פּירוֹת 5 מה אתם שׁוֹתים יוֹתר ? מ ִיץ מ ַי ִם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר