עמוד:178

1 כּתבוּ את המשׁ פּ ָ ט המתאים לכל ציוּר לפי הסיפּוּר . היעזרוּ בּמחסן . اكتبوا الجملة المناسبة لكل رسمة حسب القصة . استعينوا بالمخزن . ה ַזא ֵב ה ָר ָע ֵב תוֹפס תרנגוֹלת הילד רץ והזאב רץ הכּבשׂה הוֹלכת ל ְה ָב ִיא מ ֶל ַח הזאב נוֹפל לים ה ַזא ֵב ה ָר ָע ֵב תוֹפס כּבשׂה התרנגוֹלת הוֹלכת ל ְה ָב ִיא ח ֲב ֵר ָה הזאב תוֹפס ילד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר