עמוד:175

הפכים ה ַנ ָס ִיךְ ע ָצוּב . הנסיךְ שׂ ָ מ ֵח . ה ַנ ְס ִיכ ָה בוֹכה . הנסיכה צוֹח ֶק ֶ ת . הפךְ عكس ע ָצוּב - ההפךְ שׁל שׂ ָמ ֵח ַ בּ וֹכה - ההפךְ שׁל צוֹח ֶק ֶת 1 מה ההפךְ שׁל .... ? ما عكس ... ؟ ה ַה ֶפ ֶךְ שׁ ֶל ק ָט ָן ה ַה ֶפ ֶךְ שׁ ֶל שׂ ָמ ֵח ַ ההפךְ שׁל גבוֹה ה ַה ֶפ ֶךְ שׁ ֶל י ָשׁ ָן ההפךְ שׁל צוֹחק גבוֹה נ ָמוּךְ عال من خ فض י ָשׁ ָן ח ָד ָשׁ قديم جديد ג ָדוֹל ק ָט ָן كبير صغير בּוֹכה צוֹח ֵק يبكي يضحك שׂ ָמ ֵח ע ָצוּב فر ح حزين 2 גזרוּ והדבּיקוּ כּל ציוּר בּמקוֹם המתאים . قصوا وألصقوا كل صورة في المكان المناسب . י ַל ְד ָה שׂ ְמ ֵח ָה ילדה עצוּבה עץ גבוֹה עץ נמוּךְ נ ַע ַל י ְשׁ ָנ ָה נע ַל ח ֲד ָשׁ ָה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר