עמוד:174

2 כּתבוּ משׁ פּ ָ טים לפי הציוּרים . היעזרוּ בּמחסן . اكتبوا جم لا حسب الرسومات . استعينوا بالمخزن . מ ַאי ָה י ְשׁ ֵנ ָה דני אוֹכל סלט מאיה קוֹראת ספר אבּא מכין סלט ק וֹ דם ו ְא ַחר כָּךְ ק וֹ דם ו ְא ַחר כָּךְ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר