עמוד:171

גם , אבל , רק נוּר רוֹצה סיפּוּר על ארץ רחוֹקה , וגם עדי רוֹצה סיפּוּר על ארץ רחוֹקה . נוּר רוֹצה סיפּוּר מצחיק , א ֲב ָל עדי רוֹצה סיפּוּר מפחיד . רק נוּר רוֹצה סיפּוּר מצחיק . רק עדי רוֹצה סיפּוּר מפחיד . 1 מתחוּ קו בּין התחלת המשׁ פּ ָ ט להמשׁךְ שׁלוֹ . صلوا بخط بين بداية الجملة وتتمتها . אמיר רוֹצה ללכת לבית הספר , אימא רוֹצה לספּר סיפּוּר לעדי , אדם הוֹלךְ לסבתא , יסמין רוֹצה אבטיח , אבּא , אימא ורינה רוֹצים סלט , מי בּא לדן ? רק עוֹמר . אבל הוּא חוֹלה . ורק עדי רוֹצה מרק . וגם לין הוֹלכת לסבתא . אבל הוּא ישׁן . והיא רוֹצה גם תפּוּח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר