עמוד:167

יכול לספר , יכולה לספר א ַת ְ י ְכוֹל ָה ל ְס פּ ֵ ר ל ִי סיפּוּר ? יכוֹל יכוֹלה יכוֹלים יכוֹלוֹת ל ְס ַפּ ֵר בּעברית - את יכוֹלה לס פּ ֵ ר בּערבית - تستطيعين أن تحكي 1 השׁלימוּ את המשׁ פּ ָ טים וסמנוּ כּ ֵ ן אוֹ לֹא . أكملوا الجمل وأشيروا بـ כּ ֵ ן أو לֹא . כּ ֶל ֶב על הזנב ? יכוֹל לרקוֹד / יכוֹלה לרקוֹד פּ ִיל ִים סיפּוּר ? יכוֹלוֹת לכתוֹב / יכוֹלים לכתוֹב ג ' ירפוֹת כּדוּרסל ? יכוֹלים לשׂחק / יכוֹלוֹת לשׂחק פּ ָר ָ ה עכבּר ? יכוֹל לציר / יכוֹלה לציר ע ַכ ְ בּ ָ ר ִ ים גבינה ? יכוֹלים לאכוֹל / יכוֹלוֹת לאכוֹל כּן / לֹא כּן / לֹא כּן / לֹא כּן / לֹא כּן / לֹא 2 ה ַשׁ ְל ִימוּ י ָכוֹל / י ְכוֹל ָה אוֹ לֹא י ָכוֹל / לֹא יכוֹלה . أكملوا بواسطة : י ָכוֹל / י ְכוֹל ָה أو לֹא יכוֹל / לֹא יכוֹלה . א ֲנ ִי ל ְנ ַג ֵן בּ ַ ג ִיט ָר ָה . א ֲנ ִי לשׂחק שׁשׁ - בּשׁ . א ֲנ ִי לדבּר בּאנגלית . א ֲנ ִי לקרוֹא סיפּוּר בּעברית . א ֲנ ִי לציר פּיל רוֹקד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר