עמוד:162

6 השׁלימוּ לפי לוּח החוּגים בּעמוּד הקוֹדם . أكملوا حسب قائمة الدورات في   الصفحة السابقة . שׁני חוּגים לילדים שׁאוֹהבים ספּוֹרט : חוּג לילדים שׁאוֹהבים מוּזיקה : חוּג לילדים שׁאוֹהבים לרקוֹד : שׁני חוּגים להוֹרים שׁאוֹהבים ספּוֹרט : 7 מתחוּ קווים וכתבוּ ארבּעה משׁ פּ ָ טים . مدوا خطوطا، ثم اكتبوا أربع جمل . א ֲנ ִי רוֹצה ללכת רוֹצה ללכת לֹא רוֹצה ללכת לֹא רוֹצה ללכת לרוֹפא שׁיניים ל ַי ָם לבית הספר ל ְח ָב ֵר שׁ ֶל ִי לחוּג ספּוֹרט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר