עמוד:159

3 מה אתם רוֹצים לעשׂוֹת ? מתחוּ קוים בּין המילים וכתבוּ שׁני משׁ פּ ָ טים . ماذا تريدون أن تفعلوا؟ صلوا بخط بين الكلمات، ثم اكتبوا جملتين . א ֲנ ִי רוֹצה רוֹצה לשׁמוֹע לקרוֹא ל ִל ְמוֹד ל ִנ ְסוֹע ַ ל ַי ָם ע ִב ְר ִית מוּזיקה עם החברים שׁלי לס ַ בּ ָ א וס ָב ְת ָא שׁ ֶלי סיפּוּרים 4 מ ָה א ַת ֶם לֹא רוֹצים לעשׂוֹת ? כּתבוּ . ما الذي لا تريدون أن تفعلوه؟ اكتبوا . א ֲני ל ֹא ר וֹ צ ֶה א ֲני ל ֹא ר וֹ צ ָה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר