עמוד:158

רוצה לאכול , רוצה לאכול ... כּ ַר ְ מ ִי אוֹכל . כּ ַר ְ מ ִי רוֹצה לאכוֹל . רוֹצה רוֹצה רוֹצים רוֹצוֹת לאכוֹל בּעברית - הוּא רוֹצה לאכוֹל בּערבית - يريد أن يأكل 1 השׁלימוּ את המשׁ פּ ָ טים . היעזרוּ בּדוּגמה . أكملوا الجمل . استعينوا بالمثال . ָ מ ַאי ָה ר וֹ צה ללמ וֹ ד אנגלית . רוֹצה ללמוֹד / רוֹצה ללמוֹד מ ָה כּ ַר ְמ ִי ? רוֹצים לאכוֹל / רוֹצה לאכוֹל א ָמ ִיר על אריה . רוֹצה לר כּ וֹב / רוֹצים לר כּ וֹב דניה ואימא ג ' ז . רוֹצוֹת לרקוֹד / רוֹצה לרקוֹד אוּרי וגוּר מ ְעיל . לֹא רוֹצים לל בּוֹשׁ / לֹא רוֹצה לל בּוֹשׁ רוֹכב ל ִר ְכּוֹב يركب רוֹק ֵד ל ִר ְקוֹד يرقص לוֹב ֵשׁ ל ִל ְבּוֹשׁ يلبس קוֹר ֵא לקרוֹא يقرأ שׁוֹמ ֵע ַ ל ִשׁ ְמוֹע ַ يسمع נוֹס ֵע ַ לנסוֹע يسافر לוֹמ ֵד ל ִל ְמוֹד يدر س 2 השׁלימוּ . أكملوا . רוֹצים לרכּוֹב רוֹצים לרקוֹד ר וֹ צ וֹ ת ל רְכּוֹ ב רוֹצוֹת ללבּוֹש רוֹצוֹת ללמוֹד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר