עמוד:157

השׁלימוּ . 1 أكملوا . אוֹהב לשׂחק אוֹהב לטיל אוֹהב לצלם מ ְצ ַי ֵר ל ְצ ַי ֵר מ ְצ ַל ֵם ל ְצ ַל ֵם يصور מ ְנ ַג ֵן ל ְנג ֵן מ ְט ַי ֵל ל ְט ַי ֵל يت ن ره א וֹ הב ֶת ל שַׂ חק אוֹהבת לציר 2 השׁלימוּ . أكملوا . דניה מצירת פּרחים . ד ַנ ְיה פּרחים . אוֹהבת לציר / אוֹהבים לציר אנחנוּ מצלמים ציפּוֹרים . א ֲנ ַח ְנוּ עננים . לֹא אוֹהבים לצלם / לֹא אוֹהבת לצלם אני מנגן כּל יוֹם . א ֲנ ִי בּ ַ ג ִיט ָר ָה . אוֹהבים לנגן / אוֹהב לנגן אנחנוּ מטילוֹת בּמכוֹנית וגם בּרגל . א ֲנ ַח ְנוּ . אוֹהבוֹת לטיל / אוֹהבת לטיל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר