עמוד:153

הת ַל ְמ ִיד הגבוֹה משׂחק כּדוּרסל . הת ַל ְמ ִיד ָה הגבוֹהה משׂחקת כּדוּרסל . בּ ְע ִב ְר ִית - ה ַת ַ ל ְמ ִיד ה ַגבוֹה ..., ה ַת ַ ל ְמ ִיד ָה ה ַגבוֹהה ..... בּערבית - التلميذ الطويل التلميذة الطويلة 3 שׁל מי האוֹפנים ? השׁלימוּ לפי הציוּר . היעזרוּ בּמחסן . لمن الدراجة الهوائية؟ أكملوا حسب الرسمة . استعينوا بالمخزن . הא וֹ פני ִים הצ ְה וּבִּ ים שׁל אימא . שׁל הילד הגדוֹל . שׁ ֶל ה ַילד ָה ה ַק ְט ַנה . שׁל אבּא . שׁל התינוֹק . האוֹפניים הקטנים ה ָע ֲג ָלה ה ָא ֲדוּמ ָה האוֹפניים הצהוּבּים האוֹפניים הירוּקים האוֹפניים הכּחוּלים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר