עמוד:150

1 מה אתם יוֹדעים וּמה אתם לֹא יוֹדעים לפי הסיפּוּר ? סמנוּ בּמקוֹם המתאים . ما الذي تعرفونه وما الذي لا تعرفونه حسب القصة؟ أشيروا بـ في المكان المناسب . כּרמי משׂחק טניס בּמחשׁב . יסמין אוֹהבת ספּוֹרט . יסמין רוֹקדת בּלט . לאחוֹת שׁל כּרמי קוֹראים יסמין . אימא רצה מהר . אבּא שׁל כּרמי ויסמין אוֹהב טניס . 2 מה כּרמי ויסמין עוֹשׂים כּל היוֹם ? ماذا يفعل كارمي وياسمين طوال النهار؟ כּ ַר ְ מ ִי י ַס ְמ ִין 3 למה אימא אוֹמרת : " זה לֹא בּריא ! " ? סמנוּ את התשׁוּבה הנכוֹנה . لماذا تقول الأم : " זה לֹא בּריא ! "؟ أشيروا إلى الإجابة الصحيحة . יוֹדעים לֹא יוֹדעים כּי הילדים לֹא אוֹכלים ירקוֹת . כּי הילדים רוֹצים בּננה . כּי הילדים יוֹשׁבים כּל היוֹם . כּי הילדים עוֹשׂים ספּוֹרט .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר