עמוד:144

מסדר , מסדרת א ָמ ִיר מ ְסד ֵר ד ִינ ָה מ ְסד ֶר ֶת ( הוּא ) מסדר يرتب ( היא ) מסדרת ترتب כּתבוּ מה החתוּל עוֹשׂה : מ ְ שׂ ח ֵק , מ ְצי ֵר , מ ְנג ֵן . כּתבוּ מה החתוּלה עוֹשׂה : מ ְ שׂ ח ֶק ֶ ת , מ ְצי ֶר ֶ ת , מ ְנגנ ֶת . اكتبوا ماذا يفعل القط : מ ְ שׂ ח ֵק , מ ְצי ֵר , מ ְנג ֵן . اكتبوا ماذا تفعل القطة : מ ְ שׂ ח ֶק ֶ ת , מ ְצי ֶר ֶ ת , מ ְנגנ ֶת . מציר يرسم מנגן يعزف ה ֶח ָת וּל ה ַח ֲת וּל ָה 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר