עמוד:141

7 השׁלימוּ את המילה המתאימה . أكملوا بواسطة الكلمة المناسبة . ילדים , למה אתם לֹא אוֹכלים מלפפוֹנים ? כּי המלפפוֹנים . ירוּקים / ירוּקוֹת למה אתם לֹא אוֹכלים עגבניוֹת ? כּי העגבניוֹת . אדוּמים / אדוּמוֹת למה אתם לֹא אוֹכלים כּרוּביוֹת ? כּי הכּרוּביוֹת . לבנים / לבנוֹת אז מה אתם כּן אוֹכלים ? בּננוֹת , חצילים , תפּוּזים . צה וּ בּים / צה וּבּ וֹת סגוּלים / סגוּלוֹת כּתוּמים / כּתוּמוֹת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר