עמוד:138

4 השׁלימוּ . أكملوا . אמיר , אתה רוֹצה סלט ? כּן , סלט בּ ְ ב ַק ָשׁ ָה . גדוֹל / גדוֹלה וּמה אתה רוֹצה בּסלט ? גזר , מלפפוֹן , עגבניה . כּרוּב ? לֹא . הכּרוּב לֹא . טעים / טעימה ח ַס ָה ? לֹא . החסה לֹא . טעים / טעימה בּ ָ צל ? לֹא . הבּצל לֹא . טעים / טעימה אתה רוֹצה גם לחם ? כּן . לחם וגם טחינה . יוֹפי . הטחינה ו ְג ַם . טעים / טעימה בּריא / בּריאה בּריא صحي

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר