עמוד:135

ע ַג ְב ָנ ִי ָה כּרוּבית בּעברית : מילים שׁמסתימוֹת בּ - ׇ ה , ת הן בּדרךְ כּלל בּנקבה . في اللغة العربية : إذا كانت الكلمة تنتهي بـ ـ ة ، ت فهي عادة مؤنثة . 1 כּתבוּ כּל מילה בּמקוֹם המתאים . עג ְב ָניה , שׂ מ ְל ָה , מ ְל ָפ ְפוֹן , ג ֶז ֶר , מח ְב ֶר ֶ ת , ד ֶל ֶת , שׁוּל ְח ָן , ת ְ מוּנ ָה , חלוֹן , ב ֵיצ ָה , צלחת , כּ רוּב , ס ָל ָט , מ ָר ָ ק , ב ָט ָט ָה . اكتبوا كل كلمة في المكان المناسب . ז ָכ ָר נ ְק ֵב ָה זכר مذكر נקבה مؤنث 2 מצאוּ את המילים והקיפוּ אוֹתן . מ שׂ ָ אית , מ ָטוֹס , מוֹנית , מד ְר ָ כ ָה , ר כּ ֶ ב ֶת , רמ ְזוֹר . جدوا الكلمات وحوطوها . צ ִב ְעוּ כּל מ ִילה בּ ְזכר בּ ְצ ֶב ַע י ָרוֹק , וכל מילה בּנקבה - בּצבע צ ָהוֹב . لونوا كل كلمة بصيغة المذكر باللون الأخضر، وكل كلمة بصيغة المؤنث باللون الأصفر .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר