עמוד:134

1 השׁלימוּ . أكملوا . הילד לֹא אוֹהב . , , הילד אוֹהב . בּ ַ מ ָר ָק י ֵשׁ ו ְ ו ְ . הילדה אוֹהבת . , אבּא אוֹמר : כּל אחד . 2 מה אתם אוֹכלים בּבּוֹקר ? הקיפוּ בּצבע כּ ָ חוֹל . מה אתם אוֹכלים בּצוֹהריים ? הקיפוּ בּצבע י ָרוֹק . מה אתם אוֹכלים בּערב ? הקיפוּ בּצבע א ָדוֹם . ماذا تأكلون في الصبا ح ؟ حوطوا باللون الأزرق . ماذا تأكلون عند الظهر؟ حوطوا باللون الأخضر . ماذا تأكلون في المساء؟ حوطوا باللون الأحمر . מ ָר ָק פּ ַס ְט ָה חוּמוּס ע ַג ְב ָנ ִיה עוֹף פּ ִית ָה פּ ִיצ ָה תפּוּח כּרוּבית בּ ֵ יצה ל ֶח ֶם אוֹרז המבּוּרגר בּ ָ נ ָנ ָה פּ ִל ְפּ ֵל ח ַס ָה מ ְל ָפ ְפוֹן ג ְב ִינ ָה ס ָל ָט 3 כּתבוּ על עצמכם . اكتبوا عن أنفسكم . בּבּוֹקר אני . אוֹכל / אוֹכלת בּצוֹהריים אני . אוֹכל / אוֹכלת בּ ָ ע ֶר ֶב א ֲנ ִ . אוֹכל / אוֹכלת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר