עמוד:126

מי זה ? מה זה ? זה אבּא שׁלי . זה מטוֹס . מ ִי זה ? , מ ִי זאת ? ( من هذا , من هذه؟ ) - ל ָא ֲנ ָשׁ ִים מ ָה זה ? ( ما هذا , ما هذه؟ ) - לֹא לאנשׁים 2 כּ ִת ְ בוּ מ ָה ז ֶה , מי ז ֶה לפי הת שׁ וּבה . اكتبوا מ ָה ז ֶה , מי ז ֶה حسب الإجابة . מי זה זה עדי , החבר שׁלי . זה המטוֹס שׁל שׁחר . זה הבּית שׁל עדי . זה הספר שׁלי . זה עדי , השׁכן החדשׁ . זה המוֹרה שׁלי . 3 הקיפוּ רק את מה שׁמתאים לשׁאלה מה זה ? . حوطوا فقط ما يناسب السؤال " מה זה ?"

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר