עמוד:123

איפה , מה , למה א ֵיפ ֹה אתה גר ? מ ָה ז ֶה ? ל ָמ ָה את ְ צוֹחקת ? 1 חבּרוּ בּין כּל שׁאלה לתשׁוּבה המתאימה לה . صلوا بخط بين كل سؤال والإجابة المناسبة عنه . ? מה השׁעה ? למה אתה בּוֹכה ? איפה את גרה ? מה זה ? מטוֹס . בּ ְ ח ֵיפה . כּי אני עצוּב . א ַר ְ בּ ַ ע . 2 כּתבוּ כּל שׁאלה בּמקוֹם המתאים . היעזרוּ בּמחסן . اكتبوا كل سؤال في المكان المناسب . استعينوا بالمخزن . נדין , ? פּ ַר ְפּ ַר ו ְח ָתוּל . א ֵיפ ֹה ה ַפּ ַר ְפּ ַר ? למה הציוּר שׁחוֹר ? מה את מצירת ? ? כּי עכשׁיו לילה . ? הפּרפּר ? הוּא עף ...

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר