עמוד:117

3 מי אוֹמר ? כּתבוּ לפי הסיפּוּר . من الذي يقول؟ اكتبوا حسب القصة . לאימא שׁלי קוֹראים עדי . אני בּן תשׁע . אתה השׁכן החדשׁ . שׁחר , עברית ! אימא , עברית ! ע ִב ְר ִית ע ֲר ָב ִית ا لع بري ة ا لعربية בּעברית וּבערבית ישׁ שׁמוֹת דוֹמים . כּתבוּ את השׁמוֹת בּערבית ואמרוּ את כּל השׁמוֹת בּקוֹל . في اللغة العبرية واللغة العربية هناك أسماء متشابهة . اكتبوا الأسماء بالعربية ورددوا كل الأسماء بصوت مسمو ع . עב ְרית א ָמ ִיר י ַס ְמ ִין שׂ ָר ָ ה מ ַאי ָה נוּר א ַי ָה ע ֲר ָבית שַׁ חר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר