עמוד:102

5 קראוּ את המש פּ ָ טים וכתבוּ את השם של כּל ילד אוֹ ילדה מתחת לציוּר המתאים . اقرأوا الجمل، ثم اكتبوا اسم كل ولد أو بنت تحت الرسمة المناسبة . לאוּרי ישׁ כּדוּרסל . ליוּבל ישׁ תפּוּז . לנוּר ישׁ בּקבּוּק . לגוּר ישׁ חוּלצה בּצבע חוּם . רוּתי אוֹכלת עוּגה . א וּרִ י 6 כּתבוּ כּל מילה בּמקוֹם המתאים : כּ רוּבית , חתוּל , תפּוּז , כּ רוּב , סוּס , ינשׁוּף , תוּת , ת וּ כּ י . اكتبوا كل كلمة في المكان المناسب . חיוֹת פּירוֹת וירקוֹת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר