עמוד:94

- 1 א ַח ַת , - 2 שׁ ְת ַי ִם , - 3 שׁ ָלוֹשׁ , - 4 א ַר ְבּ ַע , - 5 ח ָמ ֵשׁ , - 6 שׁ ֵשׁ , - 7 שׁ ֶב ַע , - 8 שׁ ְמוֹנ ֶה , - 9 ת ֵשׁ ַע , - 10 ע ֶשׂ ֶר היוֹם של עוֹמר בּשעה שבע עוֹמר קם . בּשעה שמוֹנה עוֹמר יוֹשב בּכיתה . בּשעה עשׂר עוֹמר אוֹכל פּיתה בּכיתה . בּשעה אחת עוֹמר הוֹלךְ הבּיתה . בּשעה שׁ תיים עוֹמר אוֹכל בּבּית . בּשׁעה שלוֹש עוֹמר משׂחק בּמח שׁ ב . בּשעה ארבּע עוֹמר לוֹמד אנגלית . בּשׁעה חמשׁ עוֹמר הוֹלךְ לחברים . בּשעה תשע עוֹמר קוֹרא ספר בּמיטה . לילה טוֹב , עוֹמר ! הבּיתה إلى البيت משׂחק يلعب 3 כּתבוּ את השעה המתאימה לפי הסיפּוּר . اكتبوا الساعة المناسبة حسب القصة . ה ַש ָׁ ע ָה ע שֶׂ ר ה ַש ָׁ ע ָה ה ַש ָׁ ע ָה ה ַש ָׁ ע ָה ה ַש ָׁ ע ָה ה ַש ָׁ ע ָה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר