עמוד:93

קונה , קונים קוֹנ ֶה רוֹא ֶה שׁוֹת ֶה בּוֹנ ֶה קוֹנה يشتري רוֹאה يرى שׁוֹתה يشرب בּוֹנה يبني 1 השלימוּ . أكملوا . בּ ֵ ן א ָנ ָנ ָס . קוֹנה / בּ וֹנה עוֹמ ֶר ח ָל ָב . שׁ וֹתה / בּ וֹנה תוֹמר מ ִג ְד ָל . קוֹנה / בּ וֹנה אוֹרן ציפּוֹר . שׁ וֹתה / רוֹאה עוֹמר שׁוֹת ֶה . עוֹמר ותוֹמר שׁוֹתים . בּעברית : שׁוֹת ֶה , שׁוֹתים בּערבית : يشرب، يشربون 2 השלימוּ לפי הדוּגמה . أكملوا حسب المثال . רוֹצה בּוֹנ ֶה בּוֹכה בּוֹ נים קוֹנ ֶה רוֹאה עוֹשׂ ֶה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר