עמוד:89

1 כּתבוּ ת שׁ וּבה מתאימה לכל שׁ אלה . היעזרוּ בּמחסן . اكتبوا الإجابة المناسبة عن كل سؤال . استعينوا بالمخزن . איפה רמי ? . מה את שׁוֹתה ? . למה אתה צוֹחק ? . איפה הספר שלךָ ? . למה את בּמיטה ? . מה השעה ? . ה ַש ָ ׁ ע ָה א ַר ְ בּ ַ ע כּי אתה מצחיק בּ ַ ת ִיק ש ֶׁ ל ִי בּ ַ כ ִּית ָה מים קרים כּי אני חוֹלה 2 ה ַש ְׁ ל ִימוּ א ֵיפ ֹה , ל ָמ ָה , מ ָה לפי הת שׁ וּבה . أكملوا بواسطة א ֵיפ ֹה , ל ָמ ָה , מ ָה حسب الإجابة . אתה גר ? אני גר בּבּית הזה . אתה צוֹחק ? את ְ עוֹשׂה ? אני רוֹאה טלויזיה . כּי אני שׂמח . עוֹשׂה تعمل

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר