עמוד:87

2 ה ַש ְׁ ל ִימוּ ש ֶׁ ל ְךָ אוֹ ש ֶׁ ל ָךְ . أكملوا بواسطة ש ֶ ל ְךָ أو ש ֶ ל ָךְ . את אימא שלי . אני הבּן . אתה אבּא שלי . אני הבּת . א ַת ָה א ָח ש ֶׁ לי . א ֲני א ָח . את אחוֹת שלי . אני אחוֹת . 3 מתחוּ קו מכּל שׁאלה לתשׁוּבה המתאימה . صلوا بخط بين كل سؤال والإجابة المناسبة عنه . זה הספר שׁלךְ ? מי זה ? זה אבּא שׁלךְ ? זאת המחבּרת שׁלךָ ? זה אח שׁלךָ ? זאת המוֹרה לעברית ? כּן . זה הספר שׁלי . תוֹדה ! לֹא . זאת המוֹרה לערבית . לֹא . זה אח שׁל עדן . כּן . זאת המחבּרת שׁלי . לֹא . זה אבּא שׁל עוֹמר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר